Vanliga frågor

Se även sidorna Dokumentation och Kom igång

Allmänna frågor

Hur kommer jag igång?

En snabbinstruktion finns på sidan Kom igång.

Hur är säkerheten?

Sajten är mycket säker, men säkerheten hänger delvis också på dig. Tillsammans kan vi arbeta för att förhindra obehörig användning av denna tjänst. Våra förebyggande säkerhetsåtgärder är en viktig del i detta, och det här kan du som klient göra:

  • Aktivera mobilt lösenord. Anvisningar finns på sidan för inställningar av mobilt lösenord i ditt konto.
  • Skydda dina inloggningsuppgifter.
  • Använd alltid ett uppdaterat antivirusprogram.
  • Använd en uppdaterad och lösenordsskyddad brandvägg. Byt dess eventuella standardlösenord.
  • Uppdatera regelbundet din webbläsare och ditt operativsystem.

Kan jag vara anonym?

Nej, det är inte möjligt att vara helt anonym eftersom vi behöver dina namn- och adressuppgifter för betalning av terapin. Uppgifterna har dock endast en administrativ funktion. Läs om säkerhet och sekretess här.

Frågor om kontrakten

Hur vet jag att onlineterapi är rätt för mig?

Den onlineterapi som vi erbjuder passar de allra flesta. Skulle terapeuten ändå göra bedömningen att en annan terapiform vore bättre lämpad för din problematik, så kommer du få råd kring detta.

Hur länge gäller kontot?

Kontot med din brevväxling behåller du utan kostnad efter avslutad kontraktsperiod.

Vilka olika metoder används i brevterapi?

Våra terapeuter är kunniga i många olika terapeutiska metoder och anpassar alltid terapin efter klientens önskemål och problematik. En kombination av metoderna KBT och psykodynamisk psykoterapi är vanligen mest praktisk och verksam.

Hur vet ni vilken terapeut som passar mig bäst?

Utifrån din presentation och dina eventuella önskemål om inriktning eller annat tilldelas du den terapeut som är mest lämplig för att du ska få det stöd du söker.

Har jag alltid samma terapeut?

Ja, för att du som klient ska få den bästa hjälpen är kontinuitet med samma terapeut viktig.

Finns det möjlighet till hänvisning efter avslutad onlineterapi?

Hänvisning till vidare lämplig behandling kan ingå som en del av din terapi. Du kanske efterfrågar något särskilt, eller så ger terapeuten dig förslag på hur du kan få mer hjälp om detta visar sig behövas.

Hur når jag min terapeut?

Terapeuten nås främst via den löpande brevterapin. Det finns också en meddelandefunktion om något specifikt skulle uppstå.

Är det möjligt att skriva på andra språk än svenska?

För närvarande erbjuder vi våra tjänster på svenska och engelska. Vi har kontakter med terapeuter som kan även andra språk. Kontakta oss gärna om du har behov av terapi på ett annat språk.

Vilken utbildning har terapeuterna?

Alla våra terapeuter har psykoterapeutisk utbildning, vissa med över tio års erfarenhet av brevterapi. Alla terapeuter har handledningsstöd. De har dessutom gått vår egen internutbildning. Läs mer om de individuella terapeuterna på dininsida.se (öppnas i ny flik).

Behöver jag förnya mitt konto?

Ditt konto förnyas automatiskt till dess kontraktet upphör. Därefter behåller du kontot utan kostnad. Skulle ditt betalkort gå ut under kontraktstiden får du en påminnelse via e-post i god tid innan.

Vad händer om sex brevväxlingar inte räcker?

Vill du fortsätta din brevterapi utöver de sex brevväxlingarna förlänger du bara kontraktet.

Frågor om kontot

Tillkommer några kostnader?

Nej, inga ytterligare kostnader tillkommer. Endast om du väljer att förlänga ditt kontrakt betalar du för en ny period av Brevterapi.

Ingår moms i priset?

Nej, psykoterapi är momsbefriat.

Varför kostar det så mycket?

Det är dyrt, vi vet det och gör vad vi kan för att hålla nere priserna. En tröst kan vara att den totala kostnaden för brevterapi är mindre jämfört med traditionell samtalsterapi. Det gör brevterapi till en av de mest prisvärda psykoterapiformerna.

Hel -och halvfartskontrakten är utformade för att täcka en genomsnittlig terapi och täcker sex brevväxlingar. Motsvarande genomsnittlig samtalsterapi brukar ligga på 10 till 12 sessioner. Så även om priset per brevväxling är detsamma som priset per samtal, så blir den totala kostnaden för brevterapi ofta lägre.

Kan jag avsluta innan kontraktstiden går ut?

För att få ut det mesta av din terapi rekommenderas att du fullföljer brevterapikontraktet. Vill du inte använda alla dina brevväxlingar är det viktigt att du meddelar din terapeut och att ni gör upp om att glesa ut brevväxlingen eller att avsluta kommunikationen. Vill du avsluta är det bra att berätta varför så att du och din terapeut gör ett tydligt avslut. I all brevterapi får du som klient ett sammanfattande brev om vad din terapi innehållit.

Kommer kontot uppdateras med nya funktioner?

Ja. Vi är pionjärer med brevterapi i Sverige och startade 2015. Vårt fokus är inte programstyrd KBT, så kallad internetpsykiatri, utan förbättrat stöd för äkta mellanmänskliga kontakter. Efter 2 års erfarenheter från vår tidigare sajt, utvecklade vi denna och vi fortsätter att utveckla våra tjänster.

Hur får jag reda på vilket kontrakt som är bäst för mig?

I dagsläget har vi två terapeutiska kontrakt och ett expressbrev för mer akuta frågeställningar. Bägge kontrakten har samma antal brevväxlingar. I de flesta fall rekommenderar helfartskontraktet (2 brevväxlingar per månad under 3 månader) eftersom den takten bäst främjar den terapeutiska processen. Halvfart (1 brevväxling per månad under 6 månader) passar dock vissa personer bättre. Det kan bero på personlig läggning, livsomständigheter, personlig ekonomi och många andra skäl. Är du tveksam om vilket kontrakt som blir bäst för dig, kontakta oss gärna!

Kan jag pausa ett kontrakt?

Nej, kontraktet kan inte pausas.

Varför går det inte köpa ett brev i taget?

För att brevterapin ska bli terapeutiskt verksam krävs en bearbetande process som pågår under en bestämd tid, då räcker det inte med ett brev.

Vad är skillnaden på brevterapi och fråga/svar på 1177?

I brevterapi upprättas en återkopplande kontakt. För att det ska bli en terapi krävs att kontakten löper över tid. Du har möjlighet att läsa dina svar, reflektera och skriva igen med nya tankar och frågor. Formen i BT öppnar för en fördjupning. I den återkommande kontakten kan du berätta mer om det du söker stöd för och kommunicera de förändringar du kan iaktta under Brevterapin.

Frågor om att skriva

Är brevterapi samma sak som skrivterapi?

Både ja och nej. Brevterapi är skrivterapi, fast i en brevväxlande dialog med en psykoterapeut. Till skillnad mot skrivterapi som utförs på egen hand, ingår ett terapeutiskt kontrakt, en så kallad allians, mellan klienten och psykoterapeuten. Den alliansen, att du formulerar dina tankar och känslor till en terapeut, och får ett svar med professionella reflektioner på vad du skrivit, är vad som gör brevterapi till ett så kraftfullt verktyg.

Sparas breven som utkast?

Ja, varje brev skapas som ett nytt utkast, som du kan arbeta vidare med i den takt som passar dig. Du kan enkelt jobba vidare från alla typer av datorer och mobila enheter under förutsättning att enheten är uppkopplad till internet.

Går det att skriva i ett ordbehandlingsprogram?

Ja. Vill du hellre skriva i någon annan programvara, så klipper du bara ut din text och klistrar in på rätt ställe i ditt konto innan du skickar det till terapeuten.

Kan jag skriva hur långa brev som helst?

Just nu har tjänsten ingen begränsning i antalet tecken. En rekommendation är att du begränsar dig till cirka 6.000 tecken (ungefär två A4 sidor). En begränsning av textmängden underlättar i processen att nå fram till de kärnpunkter man vill formulera. Det är dessutom bra att hålla breven i en hanterbar längd.

Övriga frågor

Kan jag ställa en egen fråga?

Hittar du inte svaret på din fråga i våra supportsidor, tar du kontakt med oss via vår kontaktsida.

Har ni teknisk support?

Ja, vi har teknisk support via e-post med svar inom 24 timmar och dessutom omfattande dokumentation.