Dokumentation

Här finns svar på hur brevterapi fungerar i praktiken, kvalitén i brevterapin, kontrakt, sekretess och säkerhet.

Vårt arbetssätt

Lättillgängliga för dig som klient

I vårt arbetssätt värnar vi om dig som klient. Vårt mål är att erbjuda ett lättillgängligt psykologiskt stöd där du står i centrum.

För närvarande erbjuder vi brevterapi med inriktning på kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Vanligast är att terapeutens brevsvar innehåller båda dessa metoder, samt andra vedertagna metoder och hänvisningar utifrån det som kan vara mest hjälpsamt.

Du som klient har också möjlighet att mer specifikt efterfråga en inriktning som du tror kan ge det bästa stödet i din situation.

Vi väljer omsorgsfullt den terapeut som via metod och bemötande kan ge dig den mest lämpliga behandlingen, utifrån det den problematik du söker stöd för. Du behåller naturligtvis samma terapeut genom hela din brevterapi.

Hur bra måste man skriva?

Språklig intoning är en teknik utvecklad särskilt för brevterapeuter. I korthet innebär det att ditt eget sätt att formulera dig välkomnas. Vi stödjer dig också att använda ett så naturligt språk som möjligt i dina brev. Våra svar är alltid professionella och respektfulla med inriktning på dina behov.

När får jag svar på mina brev?

Terapeuten besvarar vanligen ditt första brev sju dagar efter att du delat det med din terapeut. Tycker du att det gått lång tid, eller om något viktigt behöver kommuniceras, kan du använda dig av tjänstens meddelandefunktion.

Tester – ett stödjande verktyg

Ett stödjande verktyg är de tester som finns i tjänsten. Testerna är frivilliga, och är avsedda att användas för ökad förståelse för din problematik och en ökad förståelse för dig själv.

Hög terapeutisk kvalitet

Den terapeutiska kvalitén säkrar vi dels genom att våra terapeuter har rätt utbildning men också lång erfarenhet. Regelbunden handledning är en viktig del av vårt arbetssätt liksom löpande utvärdering av de synpunkter för bedömning av terapeuterna som du som klient bidrar med.

Klienternas anonymitet bibehålls alltid i vårt kvalitetsarbete.

Kontrakten

Ett terapeutiskt kontrakt är en överenskommelse mellan dig och din terapeut som utgör grunden för den så kallade terapeutiska alliansen. Med ledning av din presentation och eventuella följdfrågor knyts ditt användarkonto till en specifik terapeut som du behåller genom hela din terapi. Det terapeutiska kontraktet är ramen för behandlingen och innehåller en realistisk målsättning för behandlingen. Där bör även den huvudsakliga problematiken formuleras, liksom en uppskattning kring brevväxlingens omfattning.

Syftet med det terapeutiska kontraktet är det verksamma i att säga ja till en kontinuitet i kontakten. En terapi är en återkopplande kontakt där möjlighet ges att över en bestämd tid reflektera och kunna förändra det man sökt stöd för.

Hel- och halfartskontrakten har fast tidsram och ett fast antal brev/brevsvar men kan utan problem förlängas om behov skulle finnas.

Express är inget kontrakt eftersom det endast består av ett brev. Däremot är det naturligtvis möjligt att påbörja en Brevterapi med kontrakt efter ett expressbrev

Helfartskontrakt

Helfartskontraktet har en behandlingstid på tre månader med två brevväxlingar i månaden. Det ger en bearbetningstakt som är lagom för de flesta. Totalt skriver du alltså sex brev och får sex svar från terapeuten.

Tre till fyra veckor efter avslutad behandling sker en uppföljning med möjlighet att återkoppla till terapeuten. Kanske har ytterligare någon fråga dykt upp som du vill ha svar på, eller ett behov att berätta något för din terapeut.

Halvfartskontrakt

Halvfartskontraktet är ett terapeutiskt kontrakt i långsammare takt. Av olika skäl kan halvfart ibland vara ett mer lämpligt alternativ. Antalet brev och brevsvar är samma som vid helfart, det vill säga totalt sex brev och sex brevsvar, men behandlingstiden är sex månader istället för tre. Det innebär att du skriver ett brev varje månad och får ett brevsvar varje månad.

Express

Ibland uppstår behov av att snabbt få svar på en svår fråga. Express ger dig möjlighet att skriva ett brev direkt och få svar av en terapeut inom 48 timmar. Skulle du vilja kan du enkelt fortsätta genom att teckna ett hel- eller halvfartskontrakt.

Express innehåller ett brev och ett brevsvar, samt ett kortare uppföljningsbrev.

Fliken Mina brev

Börja ett nytt brev

Har du ett aktivt kontrakt kommer du se det under fliken “Mina brev” (se bild nedan).

Klicka på knappen “Nytt Brev” för att påbörja ett nytt brev.

Panelen är aktiv under hela din kontraktsperiod, men du kan bara påbörja 6 st brev.

Dela ett brev med din terapeut

När du skapat ett brev ligger det i en lista under fliken “Mina brev”. Du återkommer till det när du vill och delar det med din terapeut när du har skrivit färdigt brevet. Dela det genom att klicka på knappen du ser på bilden.

Brev som delats markeras med en grön bock i listan på sidan Mina brev.

Denna knapp finns längst ner på sidan “Nytt brev”.

Var finns terapeutens svar?

När terapeuten besvarat ditt brev får du en notis om det till din E-post.

Gå till fliken Mina brev och klicka på Läs. Rulla ner för att läsa svaret som finns under ditt eget brev.

Brev som besvarats, markeras med en grön bock.

Fliken Meddelanden

Skicka och ta emot Meddelanden

Tjänsten har en meddelandefunktion. Här kan du kortfattat skriva något du behöver kommunicera till din terapeut utöver själva brevterapin. Kanske en fråga eller något praktiskt som dykt upp.

Fliken tester

Tolkning av testresultat

Tester som görs på rätt sätt kan vara ett bra verktyg för att över tid märka om förändring har skett, eller upptäcka något du inte tänkt på tidigare.

De tester vi valt ut är beprövade och vetenskapligt granskade, men det finns några fallgropar. En sådan är att vi idag har en tendens att mäta lite väl mycket. Till exempel nischar vi oss gärna som privatpersoner, och/eller försöka hitta en identitet som kan bekräfta för oss vilka vi är.

I det finns en risk att man använder testformulären för att bekräfta en självbild man egentligen kanske kommer till terapin för att förändra. Ett exempel på detta kan vara att du kanske fyller i ett formulär om stressnivå utan att märka att du omedvetet anpassar svaren för att bekräfta en självbild om att du är stressad.

Mina presentationer

text

Uppföljningsformulär

Text

Enkäter

Text

Säkerhet och sekretess

Trygghet för dig som klient

Med strikta rutiner för sekretess och hög säkerhet värnar vi om din integritet som klient. Tryggheten för våra klienter är mycket viktig för oss. Både i den terapeutiska kontakten och i de administrativa funktionerna på brevterapi.dininsida.se har vi löpande kvalitetssäkring och vi arbetar enligt gällande regler för säkerhet och sekretess.

Kvalitetssäkring

Kvalitet i 3 steg. Kvalitetsbegrepp, metod, bemötande.

Lista kvalitetsbegreppen.

Kvalitetsmål m m

Metod

Utarbetade terapeutiska metoder används i Brevterapi. KBT och PDT är de huvudsakliga inriktningarna. Redogörelse för vilken/vilka metoder som används ska vara tydliga och kunna presenteras vid eventuella frågor.

Bemötande

Ett gott bemötande av klienten är en del av kvalitetssäkringen. Du har som klient en rättighet att få ett respektfullt bemötande inriktad på dig som hjälpsökande.

Sekretess

Dininsida följer Riksföreningen PsykoterapiCentrums etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Ladda ner riktlinjerna här.

Säkerhet

Datatrafiken mellan klientdator/telefon och vår hemsida är krypterad med TLS (SSL). Den tjänst vi använder för videosamtal är även den krypterad hela vägen.

Personuppgiftslagen (PUL)

Dininsida följer personuppgiftslagen, vilket innebär att den information du lämnar till oss aldrig någonsin lämnas ut till tredje part. Denna lag ersätts av EU:s dataskyddsförordning år 2018.

EU:s dataskyddsförordning

Vi följer EU:s riktlinjer för lagring och skydd av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.